Jdi na obsah Jdi na menu
 


Únor 1948 - 60 let od převratu

Nejlépe vyjádřil slovy situaci příchozích únorových událostí,první řečník do nově zavedeného fulneckého rozhlasu, ministr informací Václav Kopecký. Na prosincové veřejné schůzi v roce 1947 řekl : "Nesmíte být proti nám!  Být protikomunistický, to je vlastně velezrada."   Situace uvnitř státu se stala napjatější a vyvrcholila v politickou krizi. Její odraz lze pozorovat i ve Fulneku. Zde docházelo k seskupování sil v obou táborech. Příznivců linie komunistické strany a jejich odpůrců. Představiteli posledně zmiňovaných byli politicky činní lidé v městské správě, v Sokolu, zejména čelní představitelé ČSNS a ČSL. Spolu s fulneckými osobami, které byly v období první republiky veřejně činné. Např. poslanec Jaromír Špaček a statkář Bohumil Jiřičný. První byl za první republiky národně demokratickým poslancem - pobočníkem T. G. Masaryka v Rusku, členem branně bezpečnostního výboru parlamentu. Další jmenovaný byl vyšším záložním důstojníkem. Po osvobození Bohumila Jiřičného navštívil i ministr zahraničí Jan Masaryk.  Oba byli napojeni na vojenský okruh protikomunistických představitelů. Jeden z pamětníků vzpomíná :"Během svého soukromého hospodaření jezdíval / statkář Jiřičný / často do Štítiny u Opavy...Bylo mě známo, že mezi něma / Jiřičný a Píka / probíhají velmi důležité hovory za přítomnosti dalších vojenských kapacit, jako Kutlvaser atd. ...Byla to neuvěřitelná opatření. Často v té věci k nastávajícím dnům vzpomínal pan Jiřičný : Máme tam venku nějakého velkého muže JUDr. Papánka." 

Dynamičtěji se odvíjela činnost místní KSČ. Její členové se stávali aktivními původci připravovaných politických změn. Jeden z řad členů této strany na osudné období vzpomíná : "Politický boj ve městě neustal, naopak se zostřoval."   Komunistickou stranou byl pomalu rozvíjen tlak na opoziční představitele a nastávalo sledování jejich činnosti. "Před únorem jsem jako soused pana Jiřičného často pozdě večer sledoval kolem statku a bytu rozsáhlá opatření - rozestavění hlídek atd., což již předpovídal gen. Píka."  

Vyvrcholení politického boje nastalo právě v únoru 1948. Pražské události rozběhly kola sílícího komunistického státního převratu na všech regionálních úrovních. Tehdy "události nabraly rychlý spád."   Městský výbor KSČ, jehož členy byli Jan Vach, Josef Kotulán, Jan Kohout, Josef Kubáč, Petr Kadlčík, Miroslav Mokroš, Karel Něnička, Miroslav Hajda, Stanislav Šindler, František Martinic, převzal iniciativu. Posledně zmiňovaný vzpomíná : "Když na Staroměstkém náměstí v Praze promluvil 21. 2. 1948 s. Klement Gottwald a vyzval všechen pracující lid k bdělosti i ostražitosti a do boje proti zrádné reakci, komunisté ve Fulneku jednali odhodlaně a rozhodně, za souhlasu převážné většiny pracujících fulneckých závodů."   Poněkud jinak, mírněji, hodnotí průběh událostí pamětní kniha : "Únorové události 1948 měly ve Fulneku klidný průběh. Nedošlo k žádným incidentům....". 

V Praze vznikl Ústřední akční výbor Národní fronty, vrcholná instituce všech akčních výborů. Svým provoláním požadoval vytvoření akčních výborů. Akční výbory se zakládaly veřejně na společných schůzích zástupců politických stran a masových organizací. Z iniciativy Komunistické strany Československé ve Fulneku byl ustanoven již 24. února místní Akční výbor Národní fronty. Prvním jeho předsedou se stal Petr Kadlčík /KSČ/, jednatelem byl zvolen Miroslav Klamka /ČSSD/.  Zahájil svou činnost ve spolupráci s MěVKSČ a MěstNV. Zároveň došlo ke schůzce zástupců městského výboru KSČ a ZO KSČ Ostravských dřevařských závodů, na které byli přítomni : předseda MěVKSČ Jan Vach a členové výboru Ladislav Kotala, Evžen Vlček a František Martinic. Na této schůzi bylo rozhodnuto vytvořit ozbrojený oddíl komunistů, který by zabezpečil ostrahu fulneckých závodů. Tímto úkolem byli pověřeni Evžen Vlček a František Martinic. Ti navázali kontakt s členy KSČ v textilním závodě Lodena / bývalá Pollakova továrna / Karlem Pagáčem a Františkem Zapletalem. Tak byl vytvořen ozbrojený oddíl. Jeho členy byli : Evžen Vlček, František Martinic, František Hromada, František Zapletal, Karel Pagáč, Rudolf Stuhl, Jan Vrána, Ladislav Kotala, Josef Kotala st., Vojtěch Večeřa, František Volek, Josef Borák ml., Josef Bílek, František Pavelka, Jan Čajka, Vojtěch Macháň a Rudolf Chalupa. Skupina pak tvořila jádro Lidové milice. Navázala kontakt s příslušníky SNB, zejména s velitelem Jaroslavem Valným, který : "vystřídal reakčního velitele Studeného".  Jak František Martinic vzpomíná, velkou úlohu sehrál tehdy mladý příslušník SNB František Pavlica. Hlídky nestřežily pouze závody, ale také celé město. Pamětník hodnotí únorové dny slovy : "Díky rozhodnosti komunistů proběhly klidně a bez pokusů narušit pořádek a klid města."   

Klidně, ale o to razantněji v rámci totalitní linie, postupoval nově zřízený Městský akční výbor. Nejpřilehavěji hodnotí jeho cíle fulnecká pamětní kniha : "Očistné řízení zavedl MAV NF proti těmto osobám Františku Dresslerovi, Františku Filipi, Karlu Sukupovi, Pavlíčkovi, Janu Segeťovi, Leo Macháčkovi, Frant. Hanušovi."   Důvodem bylo protikomunistické smýšlení a jejich angažovanost ve veřejném životě. František Dressler byl čelným představitelem ČSNS a Sokola, František Filipi - členem Sokola, Karel Sukup ve vedení ČSNS, Josef Pavlíček - byl v úzkém spojení s prvorepublikovým poslancem národní demokracie Špačkem a statkářem Jiřičným, Jan Segeťa spolu s Leo Macháčkem byli členy ČSL a František Hanuš byl aktivním členem Československé národně socialistické strany.

Na základě rozhodnutí akčního výboru a ve smyslu znění vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne 25. února 1948 byli zbaveni funkcí členů MNV a jeho komisí tito fulnečtí občané : za stranu národně socialistickou František Hanuš, Karel Viaclovský, Josef Fojtů, Karel Sukup, Marie Dvořáková, Karel Jarolík a za stranu lidovou Františka Mikšová, Jiří Kotala, Eduard Čech, Leo Macháček, František Ehler, Josef Sokol.

Dne 10. března 1948 se konala schůze městské rady. Na začátku členové uctili památku tragicky zemřelého ministra zahraničí Jana Masaryka. Dále předseda MNV v projevu zdůraznil, že : "jak v městě tak i v celé republice potřebujeme klid k práci, máme-li splnit předpoklady danné vládou, to je, aby dvouletý hospodářský plán byl splněn do 28. 10. 1948".  Poté byli přijati nový členové. Dva členové KSČ : Vladimír Dostál, František Zlámal, členové Československé strany sociálně demokratické Štěpán Říhánek a Miloslav Klamka. Byly taky rozvrženy funkce jednotlivých členů městské rady. Do příští schůze měla Československá strana sociálně demokratická obsadit funkci prvního místopředsedy.

Druhý den proběhla schůzka všech zaměstnanců MNV, kde jim předseda místního národního výboru "vysvětlil práva a povinnosti".  Při této příležitosti museli zaměstnanci předložit svá poslední školní a "jíná kvalifikační osvědčení".  Fulnecké MNV obdrželo od nadřízeného okresního výboru vyhlášku o opatření k zajištění městské správy. Podle ní musela městská kancelář připravit pro schůzi Akčního výboru seznam všech členů MNV, aby tento mohl být "podle stávající skutečnosti" nově doplněn.  Okresním národním výborem v Novém Jičíně bylo oznámeno zbavení členství v radě MNV Františka Hanuše /ČSNS/, Karla Viaclovského /ČSNS/, Leo Macháčka /ČSL/ a Jiřího Kotaly /ČSL/. Ihned 14. března 1948 ve 14 hodin Komunistická strana československá pořádala v místním Dělnickém domě veřejnou schůzi.

Po únorových událostech zůstal předsedou MNV Petr Kadlčík /KSČ/ a funkci místopředsedy zastával Miroslav Klamka, který byl v polovině března delegován místní Československou sociálně demokratickou stranou 

Předseda MNV hodnotí následující období ve svém pozdějším politickém úvodníku slovy velmi výstižně : "Skutečnost, že za námi stojí celou svou silou SSSR, způsobila, že se imperialisté neodvážili pokusu přeměnit naši zemi v druhé Řecko. Mohli jsme si své vnitřní věci vyřídit i v roce 1948 sami, bez vměšování, bez cizí intervence, ústavní cestou.

Naše smlouva se SSSR - bez toho by nebyl ředitelem dolů a laureátem státní ceny Jaroslav Miska, prostý baník, jehož údělem by v kapitalismu bylo dřít s jedinou vyhlídkou do budoucna - s vyhlídkou na nezaměstnanost. Bez toho by nenosila státní řád na své hrudi Anežka Kantnerová nestala by se z dojičky pracovnicí ministerstva, ale hladověla by v otročině pro velkostatkáře.

Naplňujeme ji  /československo-sovětskou smlouvu/ každodenně činy všech na svém místě tak věrně, jak to činí sovětský lid a jeho vláda.

A bude dobře v naší zemi !!!!!!! " 

Naše vláda se stala nitkami Sovětské totalitní komunistické politiky, někteří byli vyloučeni z veřejného života, někteří skončili ve vězení či uranových dolech a mnozí lidé odešli do kapitalistických zemí. Nestalo se tak jenom ve Fulneku samotném, ale v celé naší zemi na dobu několika desetiletí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Печи для бани

(innikSug, 25. 5. 2020 6:35)

Интернет-магазин https://123pechi.ru/ предлагает большой выбор печей, которые подходят для дома или бани. В наличии имеются различные модели печей, каминов, отопительных систем, а также комплектующих. Магазин работает с проверенными поставщиками, поэтому может гарантировать качество своих товаров. На сайте можно легко подобрать необходимые позиции в онлайн-каталоге. В случае возникновения вопросов можно обратиться к сотрудникам компании, которые с удовольствием на них ответят и помогут сделать выбор.

Информационный портал для всех

(rezinken, 24. 5. 2020 23:40)

Интернет-портал https://boy-girl.ru/ предлагает множество познавательных статей на различные темы. Здесь вы найдете массу интересной и полезной информации на тему кулинарии, путешествий, здоровья, работы, отношений и многое другое. Этот портал будет интересен как женщинам, так и мужчинам. Статьи на сайте разделены на категории, поэтому вы легко сможете найти интересующую вас тему. Здесь регулярно размещаются новые публикации, которые доступны всем пользователям.

Бесплатный портал mp3 музыки

(higriusgor, 24. 5. 2020 22:01)

Интернет-портал https://uzbek.cc – это удобная площадка для прослушивания и скачивания любимых песен. Здесь можно бесплатно и без регистрации скачивать любые понравившиеся треки или слушать из онлайн, просто подключившись к интернету. Удобный поиск позволяет быстро найти любимые песни и загрузить их на компьютер или смартфон. Выбор композиций на сайте очень большой, здесь также представлен раздел с узбекскими песнями. На портал регулярно добавляются самые популярные хиты, которые доступны для всех пользователей.

Натуральная косметология

(PogodinOnets, 24. 5. 2020 17:24)

Информационный портал https://natural-cosmetology.ru – это самая настоящая сокровищница знаний по теме натуральной косметики. На страницах сайта ценители красоты и здоровья найдут огромное количество рецептов косметических средств, в состав которых входят только природные компоненты.
Маски для лица, масла для тела, солевые ванночки – все это лишь малая толика той уникальной природной косметики, секреты изготовления которой можно найти на портале. Вся информация, выложенная на сайте, тщательно проверяется специалистами, поэтому использовать ее можно совершенно безбоязненно.

Купить авиабилеты онлайн

(inmakNeilk, 24. 5. 2020 16:50)

Удобный сервис для путешественников «Мой рейс» поможет быстро выбрать самые доступные авиабилеты в различных направлениях. На сайте https://www.xn--e1ahbjknj.xn--p1ai/ можно заказать авиабилеты онлайн, узнать цены на различные рейсы, расписание полетов известных авиакомпаний. Сервис анализирует все выгодные предложения и позволяет купить авиабилеты со скидкой. Здесь можно легко найти и заказать авиабилеты, указав направление, даты вылета и прилета, класс и количество пассажиров.

Товары для профессиональной уборки

(nazaselsuete, 24. 5. 2020 15:10)

На сайте https://www.cleanpr.ru/ в большом ассортименте представлены товары для профессионального клининга. Здесь можно заказать качественные моющие и чистящие средства от европейских производителей, а также инвентарь для уборки, оборудование туалетных комнат, уборочную технику и многое другое. Компания CleanMarketGroup также предлагает антисептики, одноразовые маски, дезинфицирующие средства и спецодежду для борьбы с вирусами. Заказать товары можно как оптом, так и в розницу с доставкой в свой город.

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

(WilliamPep, 24. 5. 2020 11:13)

https://man-r20.com/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

Мебель в Москве купить недорого

(hlovsgrith, 24. 5. 2020 9:59)

Интернет-магазин «Мебельный дом» предлагает большой выбор качественной мебели от проверенных производителей. На сайте https://mebelhouse.su можно ознакомиться с ассортиментом товаров и подобрать подходящую мебель для спальни, кухни, прихожей, гостиной, ванной, а также для офиса. Здесь вы найдете товары различных ценовых категорий, которые можно заказать с доставкой в Новосибирске. В онлайн-каталоге вы легко подберете мебель, воспользовавшись удобными фильтрами.

Товары для профессиональной уборки

(klimeleskiz, 24. 5. 2020 8:21)

В интернет-магазине https://www.cleanpr.ru/ можно приобрести качественные товары для уборки. В ассортименте представлено оборудование для профессионального клининга, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Магазин предлагает продукцию ведущих европейских брендов, которая соответствует стандартам качества. В разделе «Акции» можно выбрать товары со скидкой. Доставка заказов осуществляется в разные города России.

250 free spins + 500usd deposit bonus / 250 Фриспинов + 500 бонуса

(zgwjhoglf, 24. 5. 2020 3:55)

Get 250 freespins + 500 usd deposit bonus / Получи 250 Фриспинов + 500 бонуса

https://vk.cc/at07d9

Best online site for money game / Лучший онлайн-сайт для игры на деньги

Натяжные потолки в Москве

(ajenlBon, 24. 5. 2020 2:06)

Компания https://tehnologiya-uyuta.ru производит и монтирует высококачественные натяжные потолки, а также пластиковые окна. Здесь можно заказать изготовление натяжных потолков любых размеров, которые производятся из качественного французского полотна. Предлагаемые конструкции являются практичными, экологичными и долговечными. Специалисты компании устанавливают натяжные потолки и окна в жилых домах и коммерческих помещениях. Преимущества сервиса – многолетний опыт работы, качественные материалы, гарантия на готовое изделия и монтаж до 5 лет.

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

(Gregoryhab, 23. 5. 2020 18:23)

https://man-r20.com/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

(WarrenSmids, 23. 5. 2020 14:51)

https://man-r20.com/

XYZ 壯陽藥春藥專賣店 大量購買有優惠

Автоматические ворота в Астрахани купить

(liseijMoish, 23. 5. 2020 11:17)

Переходите по ссылке https://xn----7sbbaqe3bbxiwr0c.xn--p1ai/ и найдете сайт успешной компании из Астрахани, которая выполняет работы по установке ворот. Изделия фирмы уникальны, пользователь может заказать индивидуальный дизайн продукта. Специалисты быстро и качественно выполнят работу по установке. Прайс-лист фирмы можно просмотреть на сайте или уточнить у онлайн-консультанта, который также с радостью ответит на любые вопросы потенциального покупателя. Все работы выполняются с соблюдением техники безопасности и с использованием современных технологий.

Aliespress, score

(HarryKelty, 23. 5. 2020 4:29)

Top 25 popular and best-selling items with Aliexpress: https://t.co/1Dz92sea2o
Powerbank ZMI.
Wireless keyboard with touchpad Rii.
Walkie talkies KSUN X-30.
Tool kit for car Workpro.
Fitness Tracker Huawei.
Protective glasses.
Quadcopter MLLSE.
Universal backpack.
Tablet PC Carbayta.
Contactless pyrometer Ketotek.
Lamp for drying gel polish LKE.
Fishing Lures.
Bluetooth speaker Pastop.
Xiaomi DVR.
Aun Pocket Smart Projector.
Household vacuum packer.
Prostormer cordless power tools.
Covers and screen protectors.
Bags and cases.
Pulse laser epilator Lescolton.
VR helmet Bobovr.
Action Camera Yi.
Nicron Pocket LED Flashlight.
Xiaomi mi Box S 4K tv Box.
Car radio Podofo.

Интересные новости мира

(dinseEphef, 23. 5. 2020 3:38)

Паранормальные и необычные явления всегда будоражили умы миллионов. События, выходящие за рамки человеческого понимания, хоть и пугают, но привлекают все больше внимания. И если хотите узнавать сенсационные новости, то новостной портал https://13news.ru/ поможет Вам взглянуть на это мир совсем по-другому. Самые последние новости из мира мистики публикуются в удобной новостной ленте. Благодаря краткому описанию, можно сразу понять суть статьи. Также пользователь найдет сенсации, о которых еще не известно миру. Приоткройте завесу тайны с этим новостным порталом.

Super-SEO-blog

(orcovPOima, 22. 5. 2020 20:04)

Блог о SEO-оптимизации и продвижении проектов в интернете по ссылке https://zen.yandex.ru/id/5eb0477e71ea41137e3a67e0 содержит интересные статьи по тематике продвижения сайтов, актуальные новости из этой сферы и много другое. Ресурс идеально подойдет как для новичков, которые желают следить за новшествами в сфере SEO, так и для профессионалов своего дела. Интересные статьи написаны достаточно простым и понятным языком, благодаря чему читаются быстро, при этом не теряя своей информативности.

Интернет на дачу в Подмосковье и Московской области в деревне

(leomesAbset, 22. 5. 2020 19:43)

Качественный интернет вдали от большого города – теперь это стало реальностью. С сервисом https://internetsim.ru/ провести интернет на даче можно без особых усилий. На сайте представлена масса полезной информации на тему подключения интернета, устранения проблем с интернет-связью, выбора подходящего провайдера. Здесь также можно оставить заявку и вызвать специалистов, которые быстро проведут качественный интернет на даче в Московской области, настроят роутер и подключат интернет с 4G-сигналом.

Hi! Only from 18+!

(SandraHab, 22. 5. 2020 18:16)

The best adult Dating site loveawake.ru

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Aaronscugs, 22. 5. 2020 16:41)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74

následující »